Welkom
Van harte welkom op de website caesarea.eu
Deze site is oorspronkelijk ontstaan door de, "Vrienden van Caesarea", vrijwilligers uit Ugchelen die samen als vrienden van Caesarea georganiseerd waren in de VvC.

Doelstelling
De Vrienden hadden zich als doel gesteld de Ugchelense gemeenschap te betrekken bij (de kapel van) Caesarea en omgekeerd: de bewoners* van Caesarea te betrekken bij Ugchelen.
*  De bewoners van Caesarea hebben een verslavingsverleden en veelal langdurige problemen op diverse leefgebieden.
Tijdens hun verblijf in Caesarea leren ze vaardigheden aan die gericht zijn op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

De VvC is uit ideële overwegingen ontstaan, had geen commerciële doelen, functioneerde zelfstandig en onafhankelijk. Zij werd facilitair ondersteund door het Bedrijfsbureau van Leger des Heils Gelderland, ook gevestigd in Caesarea.

Een voorbeeld van een van de activiteiten waar de VvC nauw bij is betrokken was, is de feestelijke open (monumenten-) dag van 13 september 2008 in het kader van de heropening van de kapel.
Met o.a. optredens van muziekgroepen/koren, exposities van kunstenaars, een kinderprogramma en bezichtiging van Caesarea en de crypte.

Zoals u onder de knop "Historie" kunt lezen, is er een vervolg gegeven aan de oorspronkelijke wens van de heer Caesar en zijn de plannen voor herbegrafenis in de crypte inmiddels uitgevoerd.

Uit een informatiebijeenkomst in het voorjaar 2008 met personen/organisaties uit Ugchelen zijn de nodige suggesties gekomen voor activiteiten rondom de kapel van Caesarea en samenwerking met de VvC.

Door uiteenlopende redenen heeft de VvC haar activiteiten naar verloop van tijd niet kunnen continueren. Medio 2009 is daarom besloten om de activiteiten van de VvC af te bouwen en verder geen nieuwe te ontwikkelen.
Buiten de VvC om worden in en rond de Kapel van Caesarea nog steeds activiteiten georganiseerd die zeer de moeite waard zijn. Activiteiten informatie staan vermeld op www.ugchelen.org/agenda/ .

Website
De informatie op de website voorziet gelet op de bezoekersaantallen nog steeds in een behoefte en zal voorlopig nog on-line blijven en waarmogelijk geactualiseerd worden.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling voor Caesarea en wellicht tot ziens bij een van de activiteiten.


Met vriendelijke groet,

Gert Woutersen
(webmaster)

Home Historie Kapel Crypte Foto's Gastenboek Contact In het spoor van Tuberculose Leger des Heils Route Wandeling
www.carsarea.eu caecarea caeserea